Szkolenia

PROMET sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych o numerze ewidencyjnym: 2.24/00298/2013.

Nasza firma szkoleniowa posiada sale wykładowe, pomieszczenia warsztatowe i wyposażenie dydaktyczne.
Zatrudniamy kilkunastu wysokiej klasy specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.
Posiadamy wysoki wskaźnik zdawalności egzaminów wśród kursantów.
Organizujemy również dodatkowe szkolenia i kursy na indywidualne zamówienia naszych Klientów we wskazanych przez nich miejscu i czasie.

 

AKTUALNA OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK SZKOLNY 2014
manewrowy 116h teorii + praktyka wg rozporządzenia
ustawiacz 172h teorii + praktyka wg rozporządzenia
dyżurny ruchu 328h teorii + praktyka wg rozporządzenia
maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych 244h teorii + praktyka wg rozporządzenia
rewident taboru 346h teorii + praktyka wg rozporządzenia
toromistrz 272 h teorii + praktyka wg rozporządzenia
automatyk sterowania ruchem kolejowym 190 h teorii + praktyka wg rozporządzenia
dróżnik przejazdowy 64h teorii + praktyka wg rozporządzenia
dróżnik obchodowy 110 h teorii + praktyka wg rozporządzenia
nastawniczy 184 h teorii + praktyka wg rozporządzenia
zwrotniczy 64h + praktyka wg rozporządzenia

 

 

O nas | Pyły przeciwwybuchowe | Naprawy lokomotyw | Trasy jezdne kolejek podwieszanych
Szkolenia | Nieruchomości | Polityka prywatnosci | Kontakt