Pyły przeciwwybuchowe

PROMET Sp. z o.o. jest największym od lat dostawcą pyłów przeciwwybuchowych zwykłych i impregnowanych stearyną do kopalni należących do Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.

Pyły Przeciwwybuchowe są stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. 
Jednym z najważniejszych parametrów dla  tego segmentu wyrobu jest jego odporność na wchłanianie wilgoci, która ma znaczący wpływ na własności przeciwwybuchowe pyłu.


PROMET SP. z o.o.. jest przedstawicielem handlowym:

Przedsiębiorstwa „LABTAR” SP. z o.o.
z siedzibę w Tarnowie Opolskim, będącego liderem na rynku materiałów paszowych, pyłów przeciwwybuchowych, sorbentów do odsiarczania spalin, wypełniaczy do mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie i wypełniaczy stosowanych w budownictwie.
Więcej o firmie na stronie: labtar.pl


Firmy Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.
z siedzibą w Kielcach, która obok spółki Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. wchodzi w skład konsorcjum H&H Group, należącej do największych producentów kruszyw w Polsce.
Więcej o firmie na stronie: kosd-niemodlin.com.plOFERTA PYŁÓW PRZECIWWYBUCHOWYCH

O nas | Pyły przeciwwybuchowe | Naprawy lokomotyw | Trasy jezdne kolejek podwieszanych
Szkolenia | Nieruchomości | Polityka prywatnosci | Kontakt