Pyły przeciwwybuchowe

 

PROMET Sp. z o.o. jest największym od lat dostawcą pyłów przeciwwybuchowych zwykłych i impregnowanych stearyną do kopalni należących
do Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.

Pyły Przeciwwybuchowe są stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego. 
Jednym z najważniejszych parametrów dla  tego segmentu wyrobu jest jego odporność
na wchłanianie wilgoci, która ma znaczący wpływ na własności przeciwwybuchowe pyłu.


PROMET SP. z o.o.. jest przedstawicielem handlowym:


Przedsiębiorstwa „LABTAR” SP. z o.o.
z siedzibę w Tarnowie Opolskim, będącego liderem na rynku materiałów paszowych, pyłów przeciwwybuchowych, sorbentów do odsiarczania spalin, wypełniaczy do mas bitumicznych stosowanych w drogownictwie i wypełniaczy stosowanych w budownictwie.
Więcej o firmie na stronie: www.labtar.pl


Firmy Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.
z siedzibą w Kielcach, która obok spółki Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. wchodzi w skład konsorcjum H&H Group, należącej do największych producentów kruszyw w Polsce.
Więcej o firmie na stronie: www.test.maxdesign.pl

 

 

OFERTA PYŁÓW PRZECIWWYBUCHOWYCH

 

Odporność na pochłanianie wilgoci wynosi  (odporności ) 7 dni od daty rozpakowania. Jest to minimalny  okres w którym,  
pył zachowuje swoje parametry i nie wchłania wilgoci.
Pobierz specyfikację produktu

pył przeciwwybuchowy zwykły

 

Jest to pył impregnowany stearyną, która zwiększa jego odporność na wilgoć do min. 21 dni od daty rozpakowania.
Pobierz specyfikację produktu
pył przeciwwybuchowy zwykły
 
 
 
O nasPyły przeciwwybuchoweNaprawy lokomotyw Trasy jezdne kolejek podwieszanychSzkoleniaNieruchomościKontakt