Trasy jezdne kolejek podwieszanych


TRASY JEZDNE KOLEJEK SZYNOWYCH PODWIESZONYCH TYPU KGO

Firma PROMET SP. z o.o. jest producentem elementów tras jezdnych kolejek szynowych podwieszanych typu KGO przeznaczonych do stosowania w układach transportu podziemnego do przewozu ludzi i transportu materiałów z napędem własnym: ciernym, zębatym lub mieszanym.

OPIS PRODUKTU:
Trasy wykonane są z szyn: prostych, przejściowych, zakrętowych, wklęsłych, wypukłych, rewizyjnych, końcowych i rozjazdów.
Trasy mocowanesą przy pomocy zaczepów i zawiesi dopuszczonego typu do łuków obudowy podatnej typu ŁP lub kotwiona do stropu przy pomocy odpowiednich dopuszczonych kotew.

Końce tras jezdnych lub ich fragmenty wyłączone z ruchu zabezpieczone są odbojnicami lub blokadami trasy. Przedmiotowe trasy mogą być eksploatowane w podziemnych zakładach górniczych zaliczonych do stopnia „a", „b" lub „c" zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Poszczególne elementy tras jezdnych typu KGO mogą być eksploatowane wraz z innymi dopuszczonymi elementami szynowych kolejek podwieszonych, wykonanych przez innych producentów wyłącznie w przypadku ich pełnej kompatybilności, przestrzegania parametrów pracy i warunków stosowania określonych dla najsłabszego z elementów kolejki,
z uwzględnieniem warunków określonych w ich dopuszczeniach.

Elementy składowe tras jezdnych typu KGO spełniają wymagania dla stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczonych do stopnia „a", „b" i „c" zagrożenia wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Prace montażowe, obsługę, regulacje, kontrole i naprawy muszą być wykonywane przez pracowników przeszkolonych i zapoznanych z instrukcjami stanowiskowymi użytkownika w zakresie montażu i eksploatacji tras jezdnych.Profil toru tras jezdnych I 155
Gatunek stali kształtownika toru I 155 18G2A
Maksymalna długość szyny prostej (napęd cierny) 3m
Maksymalna długość szyny prostej z listwą zębatą 2,28m
Maksymalne obciążenie pionowe złącza szyn 80 kN
Maksymalny kąt załamania szyn prostych na złączu w pionie ± 7°
Maksymalny kąt przegięcia szyn na złączu w poziomie ± 0,5°
Wytrzymałość złączy wzdłuż toru (napęd cierny) 130kN
Wytrzymałość złączy wzdłóż toru z listwą zębatą 100 kN
Maksymalne nachylenie toru ± 35°
Minimalny promień zakrętu w poziomie 4 m
Minimalny promień zakrętu w pionie l0 m
Maksymalna nośność trasy jezdnej wg tabeli obciążeń zał. 25
Maksymalna średnica kół napędowych lokomotywy 500 mm
Maksymalne obciążenie zaczepu 50 kN


Nasza oferta obejmuje:

 • Szyna prosta 2,25m
 • Szyna prosta 2m
 • Szyna prosta 2,25m z uchwytem
 • Szyna prosta 2m z uchwytem
 • Szyna prosta 3m z uchwytem
 • Szyna prosta
 • Szyna zakrętowa 7,5°
 • Szyna zakrętowa 7,5°
 • Szyna zakrętowa 15°
 • Szyna zakrętowa 15°
 • Szyna wypukła kołnierz-zaczep
 • Szyna wypukła pałąk-zaczep
 • Szyna wypukła kołnierz-kołnierz
 • Szyna wypukła pałąk-kołnierz
 • Szyna wklęsła kołnierz-zaczep
 • Szyna wklęsła pałąk-zaczep
 • Szyna wklęsła kołnierz-kołnierz
 • Szyna wklęsła pałąk-kołnierz
 • Szyna przejściowa kołnierz-zaczep
 • Szyna przejściowa kołnierz-pałąk
 • Szyna przejściowa kołnierz -tulejka
 • Szyna przejściowa tulejka-zaczep
 • Szyna przejściowa tulejka-pałąk
 • Rozjazd uniwersalny KGO-1
 • Rozjazd trójkierunkowy
 • Skrzyżowanie tras
O nas | Pyły przeciwwybuchowe | Naprawy lokomotyw | Trasy jezdne kolejek podwieszanych
Szkolenia | Nieruchomości | Polityka prywatnosci | Kontakt